0
96

Glashöfe

Aufnahmejahr:
1955
Fotograf:
Berthold Haas